Velkommen

Skørping Erhvervsforening er grundlagt i 1945 – dengang med navnet Skørping Handelsstandsforening. 

Efterhånden som der kom flere og flere håndværkere til og færre forretninger, blev navnet ændret til Skørping Handelsstands- og Håndværkerforening –

for i nutiden at blive moderniseret til blot at hedde Skørping Erhvervsforening.

Vi er fortsat en blandet skare af handlende, håndværkere og andre erhvervsdrivende.

Foreningens formålsparagraf er at arbejde for at fastholde og udbygge Skørping by og oplands erhvervsliv til glæde og gavn for såvel de erhvervsdrivende som byens og oplandets borgere.

Som mange andre foreninger har vi påtaget os at lave praktisk arbejde – såvel for at styrke sammenholdet og samarbejdet blandt foreningens medlemmer, men også til glæde og gavn for byen og byens og oplandets borgere – vore kunder og vores eksistensgrundlag.

For eksempel er det Skørping Erhvervsforenings medlemmer, som vedligeholder - opsætter og nedtager - byens julebelysning og byens flagallé. Julebelysningen er en af de store poster i foreningens regnskab, og på medlemslisten kan du se, hvem der støtter op om, at vores by ser flot ud i sin juledragt.

Samme skare forestår vedligeholdelse og opsætning af flagallé i gennem byen til højtider og andre festligheder – f.eks. til konfirmationer – til byfesten – til Rebildfesten – og i øvrigt, når der åbner en ny butik, en ny håndværksvirksomhed eller en af vore medlemmer fejrer jubilæum, forretningsoverdragelse eller andet.

Skørping Erhvervsforening er en aktiv spiller for udviklingen i og omkring Skørping by og opland – vi yder en indsats for vore kunder og borgere – vi gør Skørping og Omegn til et attraktivt sted at bo – et attraktivt sted at leve !!

STØT DET LOKALE ERHVERVSLIV – DET LOKALE ERHVERVSLIV STØTTER DIG